magol2501

66 tekstów – auto­rem jest ma­gol2501.

Chwy­cili się za ręce. A oświet­lał ich księżyc od­bi­jający się w taf­li we­nec­kiej wo­dy.
Szep­tnęli so­bie coś czu­le do ucha.
To był właśnie początek.
Początek ich końca. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 września 2014, 00:46

Praw­dzi­wie kocha ten, który o tym milczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 września 2014, 17:52

Gdy jes­teś blis­ko, tęsknię najbardziej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 września 2014, 21:16

Bez Ciebie trud­no jest mi zna­leźć miej­sce w dwuoso­bowym łóżku, choć przes­trze­ni znacznie więcej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 sierpnia 2014, 12:27

I kiedy już myślałam, że bliżej być nie mogę, zbliżyłeś się, choć fi­zycznie nic nas nie dzieliło. Wte­dy zro­zumiałam, że można zbliżać się całą wie­czność, choć ma­my do siebie mniej niż milimetr. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 sierpnia 2014, 19:57

Win­ston Groom pi­sał, że "Życie jest jak pu­dełko cze­kola­dek - nig­dy nie wiesz, co ci się trafi."
Rac­ja. Tyl­ko szko­da, że często człowieko­wi te cze­kolad­ki szkodzą. Ale trze­ba szu­kac in­nych, tych smacznych. Można [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 sierpnia 2014, 00:06

Jest ta­ka blis­kość, co ludzi od siebie oddala 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 lipca 2014, 16:35

Umiera­my, by stać się nieśmiertelnymi 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 marca 2014, 23:23

Na­wet krok do tyłu może stać się wiel­kim postępem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 grudnia 2013, 01:32

Każdą chwilę spędzoną z Tobą chciałabym otoczyć bur­szty­nem, by zas­tygła w nim na wieki. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 października 2013, 23:01

magol2501

Ilu z Nas odważy się zgasić ostatnie światło?

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

magol2501

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

25 września 2014, 00:46magol2501 do­dał no­wy tek­st Chwycili się za ręce. [...] 

8 września 2014, 22:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Prawdziwie kocha ten, który [...]

8 września 2014, 19:20magol2501 sko­men­to­wał tek­st Prawdziwie kocha ten, który [...]

8 września 2014, 17:52magol2501 do­dał no­wy tek­st Prawdziwie kocha ten, który [...]

3 września 2014, 22:33sprajtka sko­men­to­wał tek­st Gdy jes­teś blis­ko, tęsknię [...]

3 września 2014, 21:16magol2501 do­dał no­wy tek­st Gdy jes­teś blis­ko, tęsknię [...]

15 sierpnia 2014, 12:27magol2501 do­dał no­wy tek­st Bez Ciebie trud­no jest [...]

13 sierpnia 2014, 20:15magol2501 sko­men­to­wał tek­st Moje oczy do niedaw­na [...]

13 sierpnia 2014, 19:59magol2501 sko­men­to­wał tek­st I kiedy już myślałam, [...]

13 sierpnia 2014, 19:57magol2501 do­dał no­wy tek­st I kiedy już myślałam, [...]